Hirdetés

Mit rejtenek növényneveink?Eredeti szakmámból (kertész) kifolyólag sokat használom növényeink latin neveit, mely számomra már megszokott dolog, ezért kezdő akvakertészként sem okozott gondot ezek használata. Annál is inkább, mert a vízinövények elenyésző része rendelkezik magyar elnevezéssel is. De tudjuk-e,hogy mit is rejt sokszor egy növényke latin neve? Az alábbi összefoglaló talán segítséget adhat kedvenceink alaposabb megismeréséhez.

 

A növények latin neve a kertészeknek sokat elárul, de akinek nem ez a szakmája nem is sejti, hogy mit is rejt egy latin név. Egy-egy növény pontos ismeretéhez sokszor nem elég a magyar nevét ismernünk, esetünkben meg ez szinte lehetetlen is, mivel elenyésző a magyarul is elnevezett vízinövény.Viszont sok információt kaphatunk növényeink morfologiájaról (alakjáról) fajnevéből is egy kis latin ismerettel, anélkül, hogy látnánk azt. Pl. Aponogeton crispus melyben a crispus hullámost, fodrost jelent.

De mi is a növényrendszertan? A növényrendszertan (tudományosan: fitotaxonómia) a botanika, más néven a növénytan tudományának egyik jelentős ága, ami a növényvilág mintegy 435000 ismert faja közötti eligazodást segíti elő. Ezek összefoglaló szabályozása a botanikai nómenklatúra, vagyis a növénytani névhasználat. A növényrendszertan a növényeket rokonsági vonatkozásuk szerint sorolja rendszerbe. A ma is érvényes botanikai rendszer alapját Carl Linné fektette le. A 18. század korszakalkotó svéd botanikusa 28 éves korában írta meg első művét a Systema Naturae-t.

http://www.linnaeus.uu.se/online/animal/1_1.html

Ebben próbált meg rendszert teremteni a növény és állatvilág addig összegyűjtött anyagában. Rendszerének alapja a faj (species), amelybe azonos morfológiai tulajdonságú egyedeket foglalt össze. Rendszerének egységei a következők: * Osztály – Classic * Rend – Ordo * Nemzetség – Genus * Faj – Species (röv.sp) * Változat – Varietas. (var.) Nem sokkal ezután készül el a Genera Plantarum, http://www.botanicus.org/title/b11998714 amelyben a növénynemzettségeket írja le, majd több mint 10 év után a Species Plantarum-ban http://www.botanicus.org/title/b12070026 fajokig lemenően kidolgozza rendszerét és ott vezeti be a kettős nevezéktant, a binominális nómenklatúrát. A mai napig is használt kettős nevezéktan alapján a növények nevét a nemzetség és a fajnév alkotja (pl. Vinca minor). Ez utóbbi két műve mintegy 1105 nemzettséget, valamint 7700 növényfajt és változatot ír le. 1859-ben jelent meg Darwin korszakalkotó munkája A fajok eredete c. műve,

http://hu.wikipedia.org/wiki/

A_fajok_eredete ami a rendszertant új alapokra helyezte. A külső hasonlóság alapján feltételezett rokonság helyett az igazi rokonság, a leszármazási kapcsolatok tudományos kutatása került előtérbe. Tehát a rendszerzés alapvető egysége Linné óta a faj. Azonban fajon belül is vannak különböző egységek. Ezeket el kell különíteni aszerint, hogy természetes fajról van-e szó, vagy a termesztés során emberi kéz által létrehozott fajtáról. Ez alapján a felosztás a következő:

Természetes fajok:

alfaj – subspecies – rövidítése: ssp.

változat – varieta – rövidítése: var.

forma- forma – rövidítése: f.

Termesztés során létrehozott:

fajtakör – convarietas – rövidítése: convar.

fajtacsoport – conculta – rövidítése: conc.

fajta – cultivar – rövidítése: cv.

A fajtanevek legtöbbször fantázianevek, vagy származási helyeket jelölnek, mint a Fraxinus ornus ‘Mecsek’.(Magas kőris)

 

 

Gyakori a tulajdonnevek használata is a fajták elnevezése során, mint Gerbera jamesonii ‘Laura’.

A növények elnevezésében helyet kap az emberi tevékenység is, a hibridizációs munka eredményének jelölése Petunia x hybrida).A kettős nevezéktan alapján a növények nevét a nemzetség és a fajnév alkotja. Linné pl. nemzetségnévként felhasználta a régi latin neveket, mint Olea, Fagus. A nemzettségnevek többek között lehetnek mitológiai nevek, mint Artemisia Artemisról, Syringa Syrinxről és Daphne Daphnisról. Lehet földrajzi név is, mint Parnassia Parnassosról. A nemzetésg nevével egyeztetett fajnév rendszerint valamilyen tulajdonságra utal. Az alba jelentése fehér, mint Populus alba a fehér nyár esetében.

A hirsutus borzast jelent, az officinalis gyógynövényt. A növények nemzetségnevét mindig nagybetűvel, a fajnevét pedig kisbetűvel írjuk. Inaséveim tanulmányai alapján próbáltam pár általunk is használt növény latin nevét lefordítani,persze ez közel sem teljes lista:

Anubias hastifolia – lándzsás levél

Ammania gracilis- karcsú, vékony, sovány

Barclaya longifolia- hosszúlevelű (longus/hosszú,folium/levél)

Blyxa japonica- japán,japánból származó

Cryptocoryne lucens- (luceo), fénylik, ragyog-fényeslevelű

Cryptocoryne parva- (parvus), kis, kicsiny

Echinodorus cordifolius – (cor, cordis),- szív-szív alakú levél

Echinodorus latifolius- széles levelű

Echinodorus aschersonianus – Acheron, alvilági folyó

Echinodorus parviflorus – (parvus), kis, kicsiny, floris,virág-/kisvirágú

Hygrophila longifolia – hosszúlevelű (longus/hosszú,folium/levél)

Hygrophila stricta – (strictum )- összehúz, megszorít; lenyír, lenyes

Ludwigia inclinata – (inclinatum), hajlít; hajlik vmire

Ludwigia palustris- (palustrum)- mocsári

Ludwigia repens – (repo), csúszik, kúszik, mászik ,kúszó

Pogostemon stellatus – (stella), csillag, csillagzat

Sagittaria platyphylla – széles levelű

Vallisneria tortifolia (tortum), csavar, forgat, csavart levelű

További gyakrabban előforduló faj nevek és jelentésük:

Zárójelben a ragozások találhatóak :

albid /us,-a,-um / mattfehér

albiflor /us,-a,-um /

fehér virágú alpestr /is, -e/ alpokból származó

angustifoli /us,-a,-um / keskenylevelű

arborescens fásodó szárú

aristat /us,-a,-um / szálkás,szőrös levelű

atropurpure /us,-a,-um / sötétpiros

barbat /us,-a,-um / szakállas

bifoli /us,-a,-um / kettőslevelű,kétlevelű

bipinnat /us,-a,-um / kétszeresen szárnyalt (levél)

candid /us,-a,-um / ragyogó fehér

commun /is, -e/ közönséges

cordat /us,-a,-um / szívalakú

cordifoli /us,-a,-um / szívlevelű

crassifoli /us,-a,-um / vastaglevelű

cristat /us,-a,-um / tarajos,kakastaréj

cruent /us,-a,-um / vérpiros,sötétpiros

dens /us,-a,-um / sűrű,tömött,gyakori

discolor kettős szinű

dumos /us,-a,-um / bokros(növésű)

efemer rövid életű,múlandó elatior magasabb

erect /us,-a,-um / felálló falcat /us,-a,-um / sarló alakú

fasciat /us,-a,-um / kötegelt,nyalábolt

fruticos /us,-a,-um / cserjésedő,cserjeszerű

fulv /us,-a,-um / narancsvörös, barnáspiros

globos /us,-a,-um / gömb alakú

gracil /is, -e/ karcsú,díszes

hederifoli /us,-a,-um / borostyánlevelű

horizontal /is, -e/ vízszintes

humil /is, -e/ alacsony

laciniat /us,-a,-um / szeldelt levelű

lactiflor /us,-a,-um / tejfehér virágú

lancifol /us,-a,-um /

lándzsalevelű lyrat /us,-a,-um /

lant alakú macrophyll /us,-a,-um / nagylevelű

marginat /us,-a,-um / szegélyezett,csíkozott

microphyll /us,-a,-um / picilevelű

millefoli /us,-a,-um / ezerlevelű

min /or, -us/ kisebb

modest /us,-a,-um / szerény,egyszerű

nan /us,-a,-um / törpe

nobil /is, -e/ híres

nutans bókoló

officinal /is, -e/ orvosi

ovalifoli /us,-a,-um / tojásdad levelű

palustr /is, -e/ mocsári

patul /us,-a,-um / elterülő

pumil /us,-a,-um / alacsony

pumil /us,-a,-um / törpe

purpurascens pirosra szineződő

reflex /us,-a,-um / lehajló, visszahajló (hajtások)

repens kúszó, terjedő

reptans terjedő,kapaszkodó

salicifoli /us,-a,-um / fűzlevelű

sanguine /us,-a,-um / vérvörös

scandens kúszó

silvatic /us,-a,-um / erdei

silvestr/is, -e/ erdei

spectabil/is, -e/ tekintélyes

spiral /is, -e/ körbe csavarodó

subulat /us,-a,-um / árformájú (levelek)

tener /us,-a,-um / finom,puha

variabil /is, -e/ változatos

verticillat /us,-a,-um / örvös,örvösen álló

vitifoli /us,-a,-um / szőlőlevelű

vulgar /is, -e/ közönséges A latin szavak egyszerűsített kiejtési szabályai

A latin ABC betűi: a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v x

A görög eredetű latin szavakban előfordul még: k y z

írásmód- Kiejtés/-Példa a - á, de a kialakult gyakorlatban, –Calamites -kálámitesz/kalamitesz többnyire a i – általában i Invertebrata – invertebrátá de szó elején, magánhangzó előtt és két mássalhangzó között:

j – Iapetus – japetusz y - i (érdemes görögösen ü-nek ejteni, –Coenothyris – cönothürisz így rögzül, hogy írásban nem i)

gu, qu, su - összetételben az u magánhangzó előtt v-nek hangzik–Sequoia – szekvoja

ae – e-é - Archaecyathus - árhéocüáthusz oe – ö - coelestin – cölesztin

au eu ei – magyarul mint auripigment, Európa, Pompei

s - sz Scaphopoda – szkafopoda

ti magánhangzó előtt – ci, – predestinatio – predesztináció kivéve s, t és x után, ahol ti Mytilus – mütilusz

c- mássalhangzó és mély magánhangzó előtt: – k Conus – konusz vagy kónusz

c- magas magánhangzó és y előtt - c Cyprea – ciprea (cüprea) Cicero – cicero

cc - az első mindig k, a másodikra a c-re leírtak érvényesek – Pneumococcus-pneumokokkusz

Görög eredetű betűpárok ejtése:

ch - kh Chordaites – khordaitesz

ph - f Phyllopoda – fillopoda

rh - r Rhizopoda – rizopoda

th – th theca – théka

Like-old a Facebook-on, +1-eld a Google-n, twitteld vagy osszd meg egyéb helyeken!


Written by
Zsotyi

Keresés

Hirdetések

 
 
átvehető
Debrecenben az E-petnél:
 

Székesfehérváron a Tűzhal boltban:
 
 
Sopronban az Aqua-Zooban:
 
 
 Budapesten a Korallosakvárimban:
 
 
Budapesten a Vadvilágban:

Akvarista.hu a Facebookon

Chat

Ki van online?

Oldalainkat 739 vendég és 0 tag böngészi

Ajánló:

Kapcsolat:
 
Mizsák Norbert
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 30 381-6969
Go to top